Abizol H

Penetrace směs asfaltu gumy. Bitumenová penetrační směs mírně modifikovaného syntetického kaučuku se speciálními přísadami, které umožňují hluboký průnik i do mírně vlhkého podkladu.

Specifikace

  • Soba schnutí: 3 hodiny
  • Spotřeba: 0,2-0,3 kg/m² na 1 vrstvu

  • lze aplikovat i na mírně vlhkém podkladu
  • hluboce proniká do podkladu
  • odolný slabým kyselinám a zásadám

  • penetrace betonových podkladů před zakrytím hydrofobními nátěry a vrstvami hydroizolace
  • penetrace před aplikací střešních pásů za tepla